Spiegelaar

Spiegelaar

Als huisarts wil je zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de zorg die je met je team levert. Het bespreken van spiegelinformatie op basis van eigen HIS data is een beproefde manier om met collega’s te reflecteren op geleverde zorg en daaruit lessen te trekken om deze te verbeteren. De zogenaamde Spiegelaar werkwijze is een handreiking om effectief te kunnen spiegelen. De resultaten van dit project, waaronder een checklist en werkboeken van spiegelonderwerpen, vind je hier voor gebruik in de praktijk.

Lees meer
Beter Oud in Amsterdam

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Lees meer
De GLI in Amsterdam

De GLI in Amsterdam

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De interventie omvat advies over én begeleiding bij het verwerven van gezonde eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is uitgesloten van het eigen risico. Patiënten kunnen deelnemen aan een GLI als ze voldoen aan de verwijscriteria en een verwijzing van de huisarts hebben. 

Lees meer
Loket Praktijkhuisvesting

Loket Praktijkhuisvesting

Steeds meer Amsterdamse huisartsen ervaren huisvestingsproblemen. Niet alleen startende huisartsen hebben moeite om geschikte praktijkruimte te vinden, ook huisartsen die willen uitbreiden of verhuizen lopen hier tegenaan. De vastgoedmarkt en ook gemeentelijke processen rond bouwprojecten en bestemmingen zijn ingewikkeld. 

Lees meer
OPEN

OPEN

OPEN is het eerste grootstedelijke project van de AHa en heeft als doel om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). In september 2019 hebben (bijna alle) huisartsen zich aangemeld voor de coalitie en deelname aan het project OPEN.

Lees meer
Stuurgroep GGZ

Stuurgroep GGZ

De druk op de huisarts en de GGZ-instellingen in Amsterdam is groot. Als huisartsen hun patiënten verwijzen naar de GGZ lopen ze aan tegen lange wachtlijsten en onduidelijkheid waar ze met welke patiënt terecht kunnen. Als advies- en stuurgroep GGZ brengen we de urgente punten vanuit de huisartsen onder de aandacht. We zetten in op meer generalistische intakes bij de grote instellingen zodat er minder patiënten buiten de boot vallen.

Lees meer
Stuurgroep ISW

Stuurgroep IWS

De stuurgroep Integrale Wijkgerichte Samenwerking (IWS) heeft als doel de persoonsgerichte zorg en samenwerking binnen de eerstelijnszorg en tussen het medisch en sociaal domein, waaronder de nieuwe buurtteams, zo goed mogelijk te faciliteren. Bij de stuurgroep staat standaard op de agenda: Samenwerking met de buurtteams; Welzijn Op Recept; Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI); Krachtige Basiszorg.

Lees meer
Stuurgroep Jeugd

Jeugd en gezin

Alle Amsterdamse kinderen hebben gelijke kansen om gezond op te groeien in de stad. Hier maakt de stuurgroep Jeugd en Gezin zich hard voor. De huisarts vervult een sleutelrol in het team rondom gezinnen en is zich bewust van een goede verwijzing. De AHa Stuurgroep Jeugd profileert de huisarts als belang - rijke speler en onderdeel van een team rondom gezinnen.

Lees meer
Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Het programma heeft als doel om atriumfibrilleren vroegtijdig op te sporen, AF-klachten te verminderen en complicaties zoals een CVA te voorkomen. Het zorgprogramma AF richt zich op alle bestaande en nieuwe patiënten met de diagnose stabiel AF in de eerste lijn en alle terugverwezen patiënten vanuit de tweede lijn met AF. Daarnaast ook voor patiënten met AF die behandeld worden in de tweede lijn en die voor gedeelde zorg in aanmerking komen. 

Lees meer