Welkom bij de amsterdamse huisartsenalliantie

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) is het aanspreekpunt en vertegenwoordiger van alle zorggroepen en huisartsenpraktijken in Amsterdam e.o. Het is onze ambitie om de onderlinge samenwerking en die met onze partners in het medisch en sociaal domein te verbeteren. Dit moet leiden tot goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en tot een efficiënt gebruik van zorg.

Dit doen we

De AHa is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger voor en namens de huisartsen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Badhoevedorp, waardoor samenwerking wordt verbeterd ten behoeve van goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en ten behoeve van een efficiënt gebruik van zorg.

  • De AHa ontwikkelt beleid en maakt samenwerkingsafspraken met zorg- en welzijnspartners; de wijkgroepen en de zorggroepen leveren hiervoor input aan.
  • De AHa richt zich in ieder geval op het verbeteren en verder inrichten van: Ouderenzorg, GGZ, Chronische zorg, de samenwerking met het sociaal domein, spoedzorg en ICT. Lees hier de samenvatting van het regioplan.
  • De AHa faciliteert de implementatie van het beleid en de gemaakte afspraken in de wijken, via de zorggroepen.
  • De AHa vertegenwoordigt de aangesloten huisartsenorganisaties in stedelijke overleggen en treedt op als gesprekspartner met Zilveren Kruis.


Nut en noodzaak van de Amsterdamse Huisartsenalliantie

De Amsterdamse Huisartsenalliantie is gestart als netwerkorganisatie en is vanaf 2023 een juridische entiteit, namelijk een vereniging. Aanleiding om aan Katinka Prince, voorzitter dagelijks bestuur AHa en Dion Zoontjens, penningmeester dagelijks bestuur AHa te vragen naar het nut en de noodzaak van de AHa. Katinka weet als huisarts wat er speelt in het werkveld, Dion heeft als bedrijfskundige veel kennis van organisatie, processen en financiën.

Lees hier het hele interview 


 
 
 


Jaarplan 2024

Jaarplan 2024