Welkom bij de amsterdamse huisartsenalliantie

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) is het aanspreekpunt en vertegenwoordiger van alle zorggroepen en huisartsenpraktijken in Amsterdam e.o. Het is onze ambitie om de onderlinge samenwerking en die met onze partners in het medisch en sociaal domein te verbeteren. Dit moet leiden tot goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en tot een efficiënt gebruik van zorg.

Over ons

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) is het samenwerkingsverband van (bijna) alle huisartsen in Amsterdam e.o.. Het verband bestaat uit acht zorggroepen, de Huisartsenkring Amsterdam/Almere, Huisartsenposten Amsterdam en Elaa (ROS). In totaal vertegenwoordigen de zorggroepen ruim 90% van de huisartsen in deze regio.

Met dit samenwerkingsverband is er nu één aanspreekpunt voor en één vertegenwoordiger namens alle huisartsen in Amsterdam e.o. voor stedelijke thema’s als spoedzorg, samenwerking thuiszorg en ziekenhuizen, GGZ, gemeente en informatie- en communicatiebeleid. 

Amsterdamse huisartsenzorg zal zich de komende tijd richten op het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en stedelijke partijen. Het hoofddoel is het beter faciliteren van de zorg van huisartsen voor alle patiënten.

De AHa staat aan het begin van een mooie ontwikkeling. Wij zijn een continu lerend en ontwikkelend netwerk waar alle huisartsen(organisaties) een bijdrage aan leveren.

De organisatie

De Amsterdamse Huisartsen alliantie bestaat uit de onderdelen:

  • Algemeen bestuur gevormd door de bestuurders van de aangesloten organisaties
  • Dagelijks bestuur
  • Wijkgroepen van huisartsen
  • Werkgroepen o.a. voor ouderenzorg, GGZ en ICT.

Het algemeen bestuur overlegt zes keer per jaar met alle aangesloten partijen. Het dagelijks bestuur geeft uitvoering aan de in het algemeen bestuur gemaakte afspraken. De zorggroepen dragen binnen het afgesproken kader verantwoordelijkheid voor de vorming van wijkgroepen. De wijkgroepen zijn een belangrijk instrument om de organisatie van huisartsen te versterken en de verbinding tussen huisartsenzorg en andere domeinen te laten groeien. 


baarsjesgazohuisartsen badhoevedorpmedzzo
           
noorderzorgrohasagZorg voor Zuid
hkahpaelaa

Het dagelijks bestuur

Katinka Prince
voorzitter & portefeuillehouder spoedzorg en samenwerking 1e, 2e, 3e lijn
huisarts, bestuurslid Zorg voor Zuid
k.prince@amsterdamumc.nl

Dion Zoontjens
penningmeester & portefeuillehouder ICT
directeur ROHA
dzoontjens@rohamsterdam.nl

Paulien van Hessen
lid & portefeuillehouder Ouderen
bestuurder SAG

Het bestuur wordt ondersteund door:

Marieke de Graaf 
bestuurssecretaris 
mdegraaf@amsterdamsehuisartsen.nl
 

Rosa Torres Barrera
managementassistent 
06 - 393 096 53
rtorresbarrera@amsterdamsehuisartsen.nl