Stuurgroep Jeugd

Projectgegevens

Programma
Jeugd

Portefeuillehouder
Mireille van Bree

Leden stuurgroep
Anne Annegarn
Anne van Staalen
Florette Nagtegaal
Joost Aalberse
Mireille van Bree
Daphne Tabak

Contact
Anne Annegarn
a.annegarn@elaa.nl 
Mireille van Bree
mvbree@gazo.nl   

Status
lopend

Jeugd en gezin

Alle Amsterdamse kinderen hebben gelijke kansen om gezond op te groeien in de stad. Hier maakt de stuurgroep Jeugd en Gezin zich hard voor. De huisarts vervult een sleutelrol in het team rondom gezinnen en is zich bewust van een goede verwijzing. De AHa Stuurgroep Jeugd profileert de huisarts als belang - rijke speler en onderdeel van een team rondom gezinnen.

De AHa Stuurgroep Jeugd richt zich in 2024 op:

  • De Juiste Zorg op de Juiste Plaats
  • Scholing over veiligheid en samenwerking met Veilig Thuis
  • Preventie
  • In beeld brengen van het huisartsenperspectief bij stakeholders en inkopers

Door meer gericht te verwijzen en ook de Ouder- en Kindteams optimaal te benutten kunnen huisartsen medeverantwoordelijkheid nemen voor de overvolle wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp. Daarom agenderen we ook dit jaar bij zoveel mogelijk wijkgroepen met huisartsen een bijeenkomst met het Ouder- en Kindteam waarbij (opnieuw) kennis wordt gemaakt en toegelicht wat het Ouder- en Kindteam voor de huisarts kan betekenen.

In 2024 zijn er fors minder aanbieders van de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) en komt er gebiedsgerichte toegang tot jeugdhulp. Doordat er minder ESJH-aanbieders zijn, wordt het nog belangrijker voor huisartsen om de Ouder- en Kindteams (OKT) te betrekken: zij kunnen meedenken over wat nodig is aan hulp, kennen goed de weg in het sociale domein en kunnen in veel gevallen zelf begeleiding bieden.

De stuurgroep Jeugd en gezin overlegt met jeugdhulpverlening, verloskundigen, GGD, buurtteams, beleidsmakers (gemeente), cliëntenorganisaties, zorgverzekeraar, onderwijs, GGZ en pakt vraagstukken stadsbreed op.

Verwijzen jeugdhulp per 1 januari 2024:

Huisartsen kunnen voor lichte jeugdhulp of voor breed in kaart brengen van gezinsomstandigheden:

Als er meer nodig is kunnen huisartsen voor aanvullende jeugdhulp: