Image

Projectgegevens

Programma
Implementatie Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Projectleider
Ludeke van der Es
06 - 146 061 57

Penvoerder
AHa 

Contact
afzorg@amsterdamsehuisartsen.nl

Status
lopend

Zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) in Amsterdam

De prevalentie van atriumfibrilleren stijgt met de leeftijd van 5,5% van de 55-plussers tot 17,8% van de 85-plussers (Heeringa et al., 2006). Met oog op de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren sterk stijgen. Om hierop te anticiperen is in opdracht van de AHa, en met goedkeuring van het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA), in 2021 het zorgprogramma integrale chronische zorg bij atriumfibrilleren (AF) regio Amsterdam ontwikkeld. Bij de ontwikkeling zijn zowel de NHG standaard AF en de stedelijke afspraken van het TPA (CVRM/HVZ) als basis genomen.

Het zorgprogramma AF heeft als doel om atriumfibrilleren vroegtijdig op te sporen, AF-klachten te verminderen en complicaties zoals een CVA te voorkomen.

Er zijn afspraken met de tweede lijn gemaakt over verwijzen en terugverwijzen, gebruik van teleconsultatie via Huisarts+Punt en de inzet van de Kardia Mobile in de fase van diagnose als behandeling. Met Zilveren Kruis is er een AF plusmodule afgesproken.

Het zorgprogramma AF richt zich op alle bestaande en nieuwe patiënten met de diagnose stabiel AF in de eerste lijn en alle terugverwezen patiënten vanuit de tweede lijn met AF. Daarnaast ook voor patiënten met AF die behandeld worden in de tweede lijn en die voor gedeelde zorg in aanmerking komen.

Starten met het zorgprogramma AF als huisartsenpraktijk kan elk kwartaal van het jaar. Het gehele zorgprogramma AF staat hier. 

Starten met het zorgprogramma AF

Welke voorwaarden gelden er om te starten met het leveren van AF zorg?
Welke voorbereidingen zijn nodig voordat er gestart kan worden met het leveren van de AF zorg? 

Voorwaarden
Om de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren volgens het zorgprogramma AF in de huisartsenpraktijk te kunnen verzorgen, dient het volgende in de praktijk aanwezig te zijn:

 • De gecontracteerde zorgprogramma’s (DM type 2 en CVRM) zijn op orde.
 • Er is voldoende POH inzet (POH-S en evt inzet POH-O).
 • Er wordt gewerkt met ZorgDomein, voor teleconsultatie ‘Diagnose AF’ (huisarts+punt, TCCN) en diagnostiek echo cor in de eerste lijn.
 • De huisartsenpraktijk beschikt over een Kardia (1-afleidings ECG) voor POH en huisarts (naast eventueel reeds aanwezige ECG).
 • Het protocol AHa AF is ingelezen in het HIS.
 • De huisarts en POH volgen de verplichte scholing.
 • De zorggroep heeft een contract met Zilveren Kruis voor uitbreiding van AF zorg.

Voorbereiding 
Minimaal drie maanden voor start AF zorg.

 1. De praktijk maakt kenbaar bij de zorggroep in welk kwartaal van het jaar de praktijk wil starten met het zorgprogramma AF.

  In de tijd die volgt wordt samen met de zorggroep geregeld dat:
 2. De praktijk beschikt over een Kardia Mobile.
 3. De praktijk is aangesloten op Huisarts+Punt.
 4. De praktijk heeft toegang tot het AHa AF protocol in het HIS. 

  Twee maanden of eerder voor start AF zorg
 5. De huisarts en POH volgen de verplichte voorbereidende scholing AF. 
 6. De huisarts includeert patiënten in het zorgprogramma AF dmv een dossieronderzoek (in- en exclusiecriteria te hier te vinden)

  Als alle bovenstaande stappen gezet zijn:
 7. De huisarts ondertekent de overeenkomst voor deelname en stuurt deze terug naar de zorggroep.

Vind hier een aantal tips die opgesteld zijn naar aanleiding van vragen die leefden bij huisartsen en POH’s tijdens het opstarten met en invulling geven aan het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) in de praktijk.

Neem bij vragen contact op met uw zorggroep.