Stuurgroep GGZ

Projectgegevens

Programma
GGZ

Portefeuillehouder
Ronald Sietsma

Leden stuurgroep
Helen Volmer
Jacqueline de Wit
Mirjam Kohinor
Ronald Sietsma

Contact
Mirjam Kohinor
 m.kohinor@elaa.nl 

Status
lopend

Stuurgroep GGZ

De druk op de huisarts en de GGZ-instellingen in Amsterdam is groot. Als huisartsen hun patiënten verwijzen naar de GGZ lopen ze aan tegen lange wachtlijsten en onduidelijkheid waar ze met welke patiënt terecht kunnen. 

Als advies- en stuurgroep GGZ brengen we de urgente punten vanuit de huisartsen onder de aandacht. We zetten in op meer generalistische intakes bij de grote instellingen zodat er minder patiënten buiten de boot vallen. Arkin en GGZ inGeest hebben beide aangegeven in het voorjaar van 2023 te gaan experimenteren met de generalistische intake. Het streven is patiënten na het eerste gesprek in de juiste zorglijn te kunnen plaatsen voor behandeling en in te zetten op het invliegen van expertise in plaats van het doorverwijzen naar een andere wachtlijst.

Een andere door huisartsen uitgesproken wens is meer inzicht in het aanbod van vrijgevestigde therapeuten. Met behulp van WegwijsGGZ hebben 80 patiënten per maand na een gesprek een lijst met passend GGZ aanbod gekregen. 

De leden van de stuur- en adviesgroep GGZ gaan ook in 2023 verder met de betere toegang voor de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben en de afbuiging van zorg naar het sociale domein indien mogelijk. 

Heb je als huisarts of POH vragen aan de GGZ? Of lukt verwijzen niet? Kijk dan naar deze opties!

Het is van groot belang dat de GGZ en de huisartsen goed samenwerken. Daar hoort bij dat huisartsen de GGZ laagdrempelig kunnen benaderen als zij behoefte hebben aan advies over verwijzen, medicatie, complexe cliënten etc. Hieronder de verschillende mogelijkheden op een rij.

Telefonisch overleg met een psychiater van de Centrale Aanmelding Arkin (CAA) 

Arkin

  • Algemeen nummer centrale intake: 020 - 590 55 55
  • Jara Bouws: 06 - 523 41 574
  • Carlinde Broeks: 06 - 527 30 721

GGZ inGeest

  • Algemeen nummer centrale intake: 088 - 788 50 15

Mogelijkheden van eHealth

Ben je op zoek naar betrouwbaar GGZ eHealth aanbod waar een patiënt zelf mee aan de slag kan? De GGD AppStore biedt een overzicht van effectieve, relevante, betrouwbare gezondheidsapps en websites waarin de privacy van de patiënt is gewaarborgd. Deze zijn ingedeeld op het spinnenwebmodel van ‘Positieve Gezondheid’.

Op Lekkerinjevel en Mijnihelp.nl vind je kwalitatief goede eHealth producten die zijn verzameld door zorgverleners. De hulpmiddelen zijn korte (gratis) programma's die in eigen tempo, alleen of met een begeleider, gevolgd kunnen worden. Ook zijn er video's, podcasts, animaties en andere mediatools beschikbaar, evenals een lijst met externe websites en links.

Op de site van het Trimbos-instituut vind je eHealth aanbod dat gericht is op mensen die zelf aan de slag willen met hun (mentale) gezondheid. Voor professionals zijn er diverse online trainingen en e-learnings. 

Op GGZ-appwijzer vind je een bibliotheek vol met apps die, voordat ze in de bibliotheek terecht komen, op meer dan honderd punten kritisch worden beoordeeld.