De Gecombineerde Leefstijl Interventie in Amsterdam

Projectgegevens

Programma
Integrale Wijkgerichte Samenwerking (IWS)

Portefeuillehouders &
Programmamanagers
ntb

Projectleider
ntb 

Penvoerder
ROHA [rohamsterdam.nl

Contactpersoon
Melanie Uytendaal
06-148 458 96
muytendaal@rohamsterdam.nl 

Status
lopend

De Gecombineerde Leefstijl Interventie in Amsterdam

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De interventie omvat advies over én begeleiding bij het verwerven van gezonde eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden.

De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is uitgesloten van het eigen risico. Patiënten kunnen deelnemen aan een GLI als ze voldoen aan de verwijscriteria en een verwijzing van de huisarts hebben. 

De AHa ziet de GLI als een belangrijk aanbod dat goed aansluit op de visie en ambitie persoonsgerichte zorg. Met een persoonsgerichte benadering kunnen zorgverlener en patiënt samen besluiten of deelname aan de GLI aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De AHa ziet het als een kans om met huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en leefstijlcoaches een kader te ontwikkelen waarbinnen GLI in Amsterdam kan worden ingekocht, geïmplementeerd en geborgd.

Stedelijke taskforce GLI

Een multidisciplinaire stedelijke taskforce stelt de inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden voor de GLI in Amsterdam op. De taskforce bewaakt de voortgang van de GLI en rapporteert deze aan de AHa. Rekening houdend met de inkoopvoorwaarden van Zilveren Kruis. 

Vergoeding

De GLI wordt vergoed door alle zorgverzekeraars en is uitgesloten van het eigen risico. Namens de AHa contracteert ROHA de GLI voor de hele stad.

Wat is een GLI?
De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.