Image

PGO

PGO in het kort
Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. De PGO communiceert met de informatiesystemen van zorgaanbieders om zo voor de patiënt op 1 plek gegevens van hun huisarts, ziekenhuis, psycholoog etc. te verzamelen.

Er zijn meerdere leveranciers die een PGO hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn en de functies van de verschillende PGO's verschillen onderling. Patiënten kunnen hierin bijvoorbeeld informatie bijhouden over hoeveel ze slapen, sporten en eten. Welke PGO's al door MedMij zijn goedgekeurd kunt u hier vinden. Patiënten hebben zelf de keuzevrijheid om een PGO uit te kiezen.

Registratie op de Zorgaanbiederslijst

Gedurende het OPEN traject is elke praktijk op de ZorgAanbiedersLijst (ZAL) terecht gekomen. Dit is een ‘bibliotheek’ die aangeeft bij welke praktijken het mogelijk is om inzicht te krijgen in het medische dossier middels een PGO. Alleen bij praktijken die op de ZAL staan, kan een patiënt zijn dossier inzien in een PGO.  Hiervoor moet de praktijk aan drie voorwaarden voldoen:

Image

 Om gegevensuitwisseling veilig mogelijk te kunnen maken tussen een HIS en een PGO is een zogenaamde Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) noodzakelijk. Deze dient als aansluiting (een ‘stekker’ als het ware) vanuit het HIS naar een PGO.

Een registratie op de ZAL was een eis van het OPEN traject. Indien de praktijk echter een wijziging doormaakt, valt de praktijk van de ZAL af. Een nieuwe naam, nieuwe AGB of een nieuw HIS zorgt er direct voor dat u niet meer op de ZAL te vinden bent. Neem bij een wijziging opnieuw contact op met uw DVZA-leverancier om weer op de ZAL te komen. U kunt hier controleren of uw praktijk op de ZAL staat: (klik op 'doe de check')

Doe hier de check

Wat wordt er verder van u verwacht?

  • Zorginhoudelijke vragen over gegevens die in de PGO zijn verzameld, bijvoorbeeld over de inhoud van het medisch dossier van uw patiënt, behoren bij uw zorgproces.
  • Vragen over functionaliteiten van een PGO, of over technische zaken zoals inloggen, hoeft u niet te kunnen beantwoorden. U kunt uw patiënten wel doorverwijzen naar de juiste locaties, bijvoorbeeld naar de PGO-leverancier zelf of naar de DigiHulplijn (0800 1508) 
  • Als patiënten vragen om advies over de keuze van een PGO, is het aan u of u dit advies geeft. U kunt patiënten altijd doorverwijzen naar de keuzehulp op deze website.

Wat is de huidge status van PGO's?

In samenwerking met de overige regio's zijn er PGO ervaringstesten uitgevoerd. Zie hier de resultaten van deze landelijke testen samengevoegd:

Resultaten PGO ervaringstesten

Er zijn ook testen gedaan met de informatiestandaard Zelfmetingen. Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat de informatiestandaard
zelfmetingen nog niet gereed is voor gebruik in de praktijk. Zie het volledige rapport voor verdere uitleg en onderbouwing:

Resultaten PGO testen 'Zelfmetingen'

Voor meer informatie zie: