Image

Langer mogelijk om OPEN-prestatie te declareren

Huisartsenpraktijken die meedoen met OPEN kunnen eenmalig een tarief declareren voor de inzet die zij doen om online inzage aan te bieden aan de patiënten in hun praktijk. Het tarief is € 2,97 (tot 1-4-2022) of  € 3,06 (vanaf 1-4-2022) per ingeschreven patiënt. Als uw praktijk uiterlijk eind 2022 voldoet aan alle voorwaarden vanuit het OPEN-programma en u heeft nog niet gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u ook in 2023 (vanaf 1 februari) uw declaratie daarvoor nog indienen. Hiervoor moet de praktijk voldoen aan een viertal eisen:

  1. U heeft uw praktijk aangemeld bij en uw praktijk is lid van een regionale coalitie.
  2. U heeft de scholing gevolgd die door uw regionale coalitie is aangeboden. Uit uw praktijk dienen minimaal 1 huisarts, 1 POH en 1 doktersassistente de scholing voor module 1 (over de basis van online inzage) te hebben gevolgd. Deelnemers aan de scholing hebben een certificaat ontvangen.
  3. Uw praktijk heeft de patiënten geinformeerd over het elektronisch kunnen inzien van de eigen gezondheidsgegevens. Hiervoor is materiaal beschikbaar gesteld. 
  4. Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’. OPEN zorgt ervoor dat uw HIS-leverancier de aanpassingen aanbrengt en controleert dit

Meer informatie over deze voorwaarden en mogelijke redenen waarom u nog niet kunt declareren kunt u vinden in dit nieuwsbericht van de LHV.

Indien uw praktijk aan deze voorwaarden voldoet, maar u nog geen bericht heeft ontvangen dat u mag declareren, vragen we u om ons te mailen: open@rohamsterdam.nl