Vacature Chief Medical Officer voor het programma Proactieve Chronische Zorg

De Amsterdamse Huisartsen alliantie zoekt een Chief Medical Officer voor het programma Proactieve Chronische Zorg. Personen werkzaam bij de aangesloten zorggroepen kunnen reageren.

Seminar Versnelling Digitalisering van de Huisartsenzorg

Het tweejarig programma Versnelling Digitalisering van de Huisartsenzorg werd op 21 maart afgesloten met een seminar waar de zorggroepen hun ervaringen deelden rondom digitalisering in hun zorggroep.

Jaarplan 2024 Amsterdamse Huisartsen alliantie

De Amsterdamse Huisartsen alliantie publiceert het jaarplan 2024. In het jaarplan 2024 vind je alle thema’s waar we als Amsterdamse Huisartsen alliantie op inzetten en welke stadsbrede acties we uitvoeren. Onderliggend aan dit jaarplan ligt het regiobeeld Amsterdam. Op basis van het regiobeeld wordt bepaald wat de belangrijkste veranderopgaven zijn voor de regio.

Theatershow De Stoppers

De Amsterdamse Huisartsenalliantie nodigt je uit voor deze DOLDWAZE KOMEDIE over STOPPEN MET ROKEN. Een voorstelling die stof zal doen opwaaien. En de rook om je hoofd laat verdwijnen... 

Huisartsen+punt: samenwerking huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam

Huisarts+punt is een samenwerkingsorganisatie tussen huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam. De huisarts kan eenmaling het advies inschakelen van een medisch specialist bij een patiënt met een gezondheidsklacht die moeilijk te beoordelen is. De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Huisarts+punt is dan ook een uitbreiding van de huisartsenzorg. 

Ondersteuning bij implementatie cBoards: platform voor netwerkzorg

Een aanzienlijk aantal zorgorganisaties in Amsterdam en omliggende regio hebben gekozen voor cBoards als hun voorkeursplatform voor samenwerking. Met cBoards kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers beter afstemmen wat er nodig is en wie wat doet. Binnen de Amsterdamse Huisartsenalliantie is cBoards geselecteerd als het platform voor netwerkzorg.

Digitalisering in de huisartsenzorg: ‘Er ligt nu een stevig fundament’

Het is geen gemakkelijke opgave die de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) zich op de hals haalde, maar er valt wél veel te winnen. Doike Zweers en Jonathan Bouman blikken terug en vooruit op het programma Versnelling digitalisering in de huisartsenzorg: “We weten elkaar veel beter te vinden.”

Zorginstituut erkent Krachtige Basiszorg als passende zorg

Recent heeft het Zorginstituut een lijst gepubliceerd met voorbeelden van passende zorgpraktijken met zichtbare impact op meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg. Bijvoorbeeld door een andere manier van organiseren van de zorg. Volgens het Zorginstituut is Krachtige Basiszorg een impactvol en inspirerend voorbeeld, dat meer navolging verdient van andere zorgaanbieders in de bredere beweging naar passende zorg.

Verwijzen naar extra intensieve begeleiding voor stoppen met roken nu ook mogelijk voor ketenzorg patiënten

Per heden kunnen patiënten die in de ketenzorg zitten verwezen worden voor extra intensieve begeleiding bij stoppen met roken onder bepaalde voorwaarden. Er is hiervoor budget vrijgemaakt door de Aha in 2024.

Project Spiegelaar nu ook op website NHG

Project Spiegelaar wordt nu ook vermeld op de NHG website: Voor huisartsen - Reflecteren met behulp van spiegelinformatie (nhg.org). Zo worden huisartsen buiten Amsterdam e.o. ook bekend met het bespreken met eigen spiegelinformatie.

Huisartsenzorg en wijkverpleging Amsterdam sluiten convenant

De Amsterdamse Huisartsenalliantie vertegenwoordigt ruim 90% van de huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam. Stedelijk Zorg in de Wijk vertegenwoordigt 13 aanbieders van wijkverpleging. De partijen tekenden op 18 december een samenwerkings­convenant. Zij slaan de handen ineen en spreken uit samen te werken aan passende integrale zorg voor de inwoners in de wijk.

Inventarisatie praktijkhuisvesting opengezet

De inventarisatie praktijkhuisvesting huisartsen is weer open gezet. Om huisartsen te ondersteunen bij het vinden van praktijkruimte is onder de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) het ‘Loket praktijkhuisvesting’ ingesteld. Via dit loket zullen wij vraag en aanbod van praktijkruimte inzichtelijk maken.