Huisartsenzorg en wijkverpleging Amsterdam sluiten convenant

De Amsterdamse Huisartsenalliantie vertegenwoordigt ruim 90% van de huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam. Stedelijk Zorg in de Wijk vertegenwoordigt 13 aanbieders van wijkverpleging. De partijen tekenden op 18 december een samenwerkings­convenant. Zij slaan de handen ineen en spreken uit samen te werken aan passende integrale zorg voor de inwoners in de wijk.

Inventarisatie praktijkhuisvesting opengezet

De inventarisatie praktijkhuisvesting huisartsen is weer open gezet. Om huisartsen te ondersteunen bij het vinden van praktijkruimte is onder de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) het ‘Loket praktijkhuisvesting’ ingesteld. Via dit loket zullen wij vraag en aanbod van praktijkruimte inzichtelijk maken. 

Ondersteuning bij digitale zorg voor patiënten van de Amsterdamse Huisartsen

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) heeft zich aangesloten bij Helpdesk Digitale Zorg. Dat betekent dat vanaf nu ook patiënten van de bij de Amsterdamse Huisartsenalliantie aangesloten huisartsenprakijken ondersteuning krijgen bij digitale zorg. Door de samenwerking tussen de AHa en Helpdesk Digitale Zorg kunnen patiënten van de Amsterdamse huisartsen hun eigen pagina met handleidingen en andere relevante informatie raadplegen.

Tijdige transmurale overdracht bij kwetsbare ouderen

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) en Amsterdamse ziekenhuizen hebben afgesproken om in 2024 de overdracht van kwetsbare ouderen tussen huisartsenpraktijken en ziekenhuizen goed te regelen. We doen dit gefaseerd en starten per 1 januari 2024 met fase 1: Tijdige communicatie bij (klinische) opname & ontslag van kwetsbare ouderen.

Amsterdamse huisartsen maken meerjarige afspraken met Zilveren Kruis

Huisartspraktijken in Amsterdam en omgeving hebben meerjarige afspraken met Zilveren Kruis gemaakt. Hiermee kunnen de ketenzorgprogramma’s in Amsterdam e.o. het programma “Beter Oud in Amsterdam”, het programma “Gezondheidsverschillen” en andere projecten en innovaties worden bekostigd.