Jaarplan 2024 Amsterdamse Huisartsen alliantie

Jaarplan 2024 Amsterdamse Huisartsen alliantie

De Amsterdamse Huisartsen alliantie publiceert het jaarplan 2024. In het jaarplan 2024 vind je alle thema’s waar we als Amsterdamse Huisartsen alliantie op inzetten en welke stadsbrede acties we uitvoeren. Onderliggend aan dit jaarplan ligt het regiobeeld Amsterdam. Op basis van het regiobeeld wordt bepaald wat de belangrijkste veranderopgaven zijn voor de regio.

De Amsterdamse Huisartsen alliantie ontwikkelt stedelijk beleid en maakt afspraken met zorg- en welzijnspartners. We faciliteren de implementatie van het beleid en de gemaakte afspraken in de wijken, via de zorggroepen. We vertegenwoordigen de aangesloten huisartsenorganisaties in stedelijke overleggen en treden op als gesprekspartner met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De Amsterdamse Huisartsen alliantie is het bestuurlijke aanspreekpunt voor de inhoud van de regionale activiteiten.

Download het jaarplan 2024