Huisartsen+punt: samenwerking huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam

Huisartsen+punt: samenwerking huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam

Huisarts+punt is een samenwerkingsorganisatie tussen huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam. De huisarts kan eenmaling het advies inschakelen van een medisch specialist bij een patiënt met een gezondheidsklacht die moeilijk te beoordelen is. De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Huisarts+punt is dan ook een uitbreiding van de huisartsenzorg. 

Consultatie kan schriftelijk door een meedenkconsult (teleconsult) of de patiënt wordt fysiek gezien op één van de spreekuren van Huisarts+punt via een meekijkconsult. Omdat de huisarts hoofdbehandelaar blijft, worden de kosten van het consult gedeclareerd binnen de huisartsenzorg. De patiënt betaalt geen eigen bijdrage.

Meer informatie: Voor verwijzers - Huisarts+punt (huisartspluspunt.nl) Op deze website staat ook voor welke specialismen Huisarts+punt consulten verzorgt.