Structurele samenwerking rondom huisvestingsproblemen huisartsenpraktijken

Structurele samenwerking rondom huisvestingsproblemen huisartsenpraktijken

In de krappe en dure vastgoedmarkt in Amsterdam is het voor huisartsenpraktijken ingewikkeld om een betaalbare praktijkruimte te vinden. Daarom is de Amsterdamse Huisartsenzorgalliantie AHa voornemens om, samen met de lokale LHV (vertegenwoordiger van de beroepsgroep huisartsen), de huisvestingsproblemen structureel te gaan bespreken met de Gemeente Amsterdam en de preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Uit onderzoek en signalen uit het veld blijkt dat veel Amsterdamse huisartsenpraktijken huisvestingsproblemen ervaren. Niet alleen nieuwe, startende praktijken (zogeheten 0-praktijken) hebben moeite om een geschikte praktijkruimte te vinden, ook huisartsenpraktijken die willen uitbreiden of verhuizen.

Paulien van Hessen, portefeuillehouder dossier huisvesting bij de AHa: “Heel fijn dat we als AHa structureel gaan samenwerken met de gemeente en Zilveren Kruis rond de huisvestingsproblemen voor huisartsenpraktijken. We kijken daarbij naar een succesvolle aanpak in Rotterdam waar door structurele samenwerking van lokale partijen beter voorzien kon worden in huisvesting.”

Om huisartsenpraktijken te ondersteunen bestaat er o.a. het loket praktijkhuisvesting. Dit loket maakt vraag en aanbod van praktijkruimte inzichtelijk en biedt een online toolbox over gemeentelijke procedures rondom verbouwen en verhuizen.

Ga naar de toolbox: https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/onze-projecten/praktijkhuisvesting