Zorginstituut erkent Krachtige Basiszorg als passende zorg

Zorginstituut erkent Krachtige Basiszorg als passende zorg

Recent heeft het Zorginstituut een lijst gepubliceerd met voorbeelden van passende zorgpraktijken met zichtbare impact op meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg. Bijvoorbeeld door een andere manier van organiseren van de zorg. Volgens het Zorginstituut is Krachtige Basiszorg een impactvol en inspirerend voorbeeld, dat meer navolging verdient van andere zorgaanbieders in de bredere beweging naar passende zorg.

Krachtige Basiszorg

Krachtige Basiszorg (KB) is een integrale werkwijze die de medisch-sociale basiszorg voor mensen in achterstandswijken versterkt. De resultaten laten meer eigen regie en betere ervaren gezondheid van de inwoners zien in deze wijken, meer werkplezier van de betrokken professionals, minder GGZ en medisch-specialistische zorg (minder DBC’s geopend).

Paulien van Hessen, voorzitter van de AHa werkgroep KB: “Door de extra financiën voor KB kan een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld een extra praktijkondersteuner aannemen. Die richt zich enerzijds op samenwerking met het sociaal domein in de buurt; de praktijkondersteuner organiseert overleggen, kent de sociale kaart en vertegenwoordigt de huisartsenpraktijk bij buurtactiviteiten. Anderzijds neemt die praktijkondersteuner de zorg op zich voor patiënten met veel complexe problematiek. Denk aan het in kaart brengen op welke levensdomeinen de problemen eigenlijk liggen, een warme overdracht naar het sociaal domein, een vangnet zijn als zo’n patiënt toch weer uit beeld raakt. De extra financiën maken ook dat er tijd is voor het hele team in de huisartsenpraktijk om te gaan werken volgens de principes van KB. De erkenning van het Zorginstituut dat Krachtige Basiszorg passende zorg is, zal hopelijk ook de financiering verduurzamen. Dat betekent dat de praktijkondersteuner in dienst kan blíjven bij de huisartsenpraktijk. Dergelijke continuïteit in personen is een voorwaarde voor KB: partners in de buurt moeten elkaar kennen, samen leren en langdurig samenwerken.”

Amsterdamse Huisartsenalliantie en Krachtige Basiszorg
Begin 2023 is meer budget beschikbaar gekomen en is het aantal Krachtige Basiszorg praktijken uitgebreid met 6 praktijken tot een totaal van 28 praktijken (52.500 zogeheten achterstandspatienten, bij de KB-praktijken ingeschreven patiënten met bepaalde postcodes van hun woonadres). In 2024 is er opnieuw ruimte om KB-praktijk te worden. Neem contact op met Anne Annegarn, contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tel 06-21906633.

Resultaten in onze regio
Samen leren gebeurt binnen Krachtige Basiszorg op het niveau van de praktijk, wijk én ook regionaal. Zo is er in Nieuw-West een wijkgroep van huisartsenpraktijken die allemaal meedoen met Krachtige Basiszorg. In 2023 hebben alle medewerkers in deze praktijken samen met partners uit het Buurtteam en Welzijn op Recept, een training positieve gezondheid gevolgd. Het gevolg is dat patiënten uit deze wijk door iedereen op dezelfde manier worden benaderd; alle medewerkers spreken als het ware ‘dezelfde taal’.

We zien uit naar aankomend jaar, waarin we nog meer nadruk gaan leggen op uitwisseling en leren van elkaar.

Samen leren
Het belangrijkste kwaliteitsinstrument binnen Krachtige Basiszorg is samen leren. Daar kan iedereen aan meedoen via de online community op 1Sociaaldomein: https://krachtigebasiszorg.1sociaaldomein.nl. Meld je dus gerust aan bij het leernetwerk Krachtige Basiszorg voor zowel online als offline ontmoetingen waarin samen leren centraal staat.