Tijdige transmurale overdracht bij kwetsbare ouderen

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) en Amsterdamse ziekenhuizen hebben afgesproken om in 2024 de overdracht van kwetsbare ouderen tussen huisartsenpraktijken en ziekenhuizen goed te regelen. We doen dit gefaseerd en starten per 1 januari 2024 met fase 1: Tijdige communicatie bij (klinische) opname & ontslag van kwetsbare ouderen.

Uitgangspunt hierbij zijn bestaande landelijke afspraken zoals vastgelegd in de landelijke richting gegevensuitwisseling huisarts en specialist (HASP). Niets nieuws, maar wel een uitdaging om het stedelijk samen goed geregeld te krijgen.

Afspraken
Ziekenhuizen OLVG, BovenIJ en Amsterdam UMC (VU-AMC) spreken af dat een huisartsen­praktijk binnen 24 uur na ontslag van een kwetsbare oudere een (voorlopige) ontslagbrief heeft ontvangen. Huisartsenpraktijken (huisarts, POH-Ouderen of andere zorgverlener) spreken af dat zij relevante informatie over kwetsbare ouderen delen met het ziekenhuis en bereikbaar zijn voor overdracht.

Monitoren
Om elkaar scherp te houden en van elkaar te leren, vragen we eenieder om feedback door wederzijdse TIM meldingen te doen (Transmuraal Incident Melden).

Meld een TIM wanneer:

1. Huisartsenpraktijk geen opnamebericht ontvangen heeft binnen 24 uur na opname.

2. Patiëntinformatie bij verwijzing door huisartsenpraktijk naar het ziekenhuis onvolledig is.

3. Huisarts of POH-Ouderen of andere zorgverlener niet bereikbaar is voor overdracht.

4. Huisartsenpraktijk geen ontslagbericht ontvangen heeft binnen 24 uur na ontslag.

5. Huisartsenpraktijk geen (voorlopige) ontslagbrief heeft ontvangen binnen 24 uur na ontslag.

Een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van de ziekenhuizen en AHa, monitort de ontwikkelingen onder meer a.d.h.v. TIM-meldingen.

TIM-melding
Meld een TIM via Amsterdam-transmuraal (tim). Invullen kost 5 minuten van je tijd en levert ons waardevolle informatie op.

Vermeld daarbij dat het gaat om een stedelijke afspraak.

Bij een goede verwijzing en tijdige (voorlopige) ontslagbrief wordt een pluim zeer gewaardeerd: Amsterdam Transmuraal (pluim), ook wel een PIM genoemd.