Studie naar gebruik KardiaMobile levert positieve inzichten op

Studie naar gebruik KardiaMobile levert positieve inzichten op

De studie naar ervaringen van Amsterdamse huisartsen met het gebruik van een smartphone-verbonden 1L-ECG apparaat (de KardiaMobile) en de digitale consultatie door cardiologen is gepubliceerd. Kaderarts hart- en vaatziekten David Koetsier, is aangesloten bij de ROHA en is één van de auteurs van het onderzoek.

Huisartsen en POH’s die bij patiënten het hartritme willen detecteren, kunnen dit doen via de KardiaMobile. Komt hier een afwijkend hartritme uit naar voren, dan is afgesproken dat deze registratie ter beoordeling wordt voorgelegd aan een cardioloog via een meedenkconsult via Huisarts+punt. In deze studie is voor het eerst onderzocht hoe goed experts in staat zijn de registratie te beoordelen en wat de ervaringen van huisartsen met deze technologie zijn.

Uit de studie blijkt dat experts de meeste registraties van de KardiaMobile goed kunnen interpreteren en dat huisartsen de KardiaMobile als nuttig en van toegevoegde waarde ervaren in hun zorg aan de patiënt. Je leest de hele publicatie van de studie hier.