Doike Zweers en Jonathan Bouman

Digitalisering in de huisartsenzorg: ‘Er ligt nu een stevig fundament’

Het is geen gemakkelijke opgave die de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) zich op de hals haalde, maar er valt wél veel te winnen. Doike Zweers en Jonathan Bouman blikken terug en vooruit op het programma Versnelling digitalisering in de huisartsenzorg: “We weten elkaar veel beter te vinden.”

De ambitie was bij de start van het programma in 2022 kraakhelder, vertelt Zweers, die met haar bestuurlijke achtergrond als Chief Information Officer (CIO) aan het programma verbonden is. “De digitalisering van de Amsterdamse Huisartsenalliantie naar een hoger niveau tillen en zo veel mogelijk samenwerken, zodat niet elke zorggroep het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dat is een belangrijke uitkomst, los van alle deeluitkomsten, dat we elkaar binnen de alliantie veel beter weten te vinden.” Bouman benadrukt: “De krachten bundelen is doorslaggevend voor het waarmaken van deze ambitie, en daarom ben ik ook zo blij met de extra laag die in Amsterdam over de huisartsenzorg ligt: de alliantie.” Hij haakte vorig jaar aan en neemt het stokje langzaam maar zeker over van Chief Medical Information Officer (CMIO) Kees Kanters. Naast huisarts is Bouman ethisch hacker en werkt hij als adviseur voor het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC.

Niet alleen bij ons in de stad is de versnelling ingezet: het wegwerken van de achterstanden op het gebied van digitalisering in de huisartsenzorg is een landelijk initiatief, gestimuleerd door de overheid. Bouman: “Wij kijken ook over de stadsgrenzen: wat werkt goed in Rotterdam? En waar liepen ze tegenaan in Maastricht? Wij leren graag van hun struikelblokken en kinderziekten.”

Op verzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis wordt het programma in Amsterdam in alliantieverband georganiseerd. Zweers: “Wat niet wegneemt dat de zorggroepen de projecten grotendeels zélf in de praktijk hebben gebracht, naast hun dagelijkse werkzaamheden. Wij enthousiasmeren, en stimuleren kansrijke initiatieven opdat we die kunnen reproduceren en versnellen in de stad; zo hebben alle aangesloten zorggroepen daar profijt van.”

Best practices

Als onderdeel van het programma zijn verschillende projecten en pilots gerealiseerd. Zweers: “De resultaten zijn verzameld in een overzicht van beschikbare innovaties voor de huisartsenpraktijk, in de vorm van best practices. Het overzicht biedt handige handvatten voor de dagelijkse praktijk: welke tools worden al gebruikt, en waar liggen kansen? Ook is inzichtelijk gemaakt welke zorggroepen al ervaring hebben opgedaan met bepaalde innovaties – dan zijn de contacten snel gelegd voor wie benieuwd is naar toepassingen en implementatie.” Onder andere ROHA introduceerde bijvoorbeeld een tool voor online zelftriage, waarmee een patiënt kan beoordelen of bezoek aan de huisarts noodzakelijk is. En SAG is een van de zorggroepen die gebruikmaakt van de terugbelassistent, waardoor patiënten die ‘in de wacht’ staan tot het verleden behoort. Zweers: “De best practices zijn het testament van de afgelopen periode, maar ook het vertrekpunt voor het vervolg. Voor de echt grote vraagstukken die eraan komen, ligt nu een stevig fundament waarop we verder kunnen bouwen.”

“Patiëntenzorg staat altijd voorop, vervolgens kijken we hoe digitalisering daar dienstbaar aan kan zijn”

Win-winsituatie
Bij aanvang van het programma werd een bescheiden nulmeting uitgevoerd. Zweers: “Met onze contactpersonen bij de zorggroepen brachten we in kaart waar ze stonden met betrekking tot een aantal thema’s. Er waren koplopers en er waren zorggroepen die een been bij zouden willen trekken. We hebben geprobeerd om dat slim te clusteren: wie gaat waarmee aan de slag?”
Dat digitalisering nooit een doel op zich is, moge duidelijk zijn. Handig gebruikmaken van innovaties levert een win-winsituatie op: patiëntenzorg wordt verbeterd en werkprocessen vereenvoudigd. Bouman: “Digitalisering kan de dokter, de praktijkondersteuner of anderen op de werkvloer helpen. Door de administratielast bij de zorgprofessionals te verlagen, kunnen zij zich bezighouden met de inhoud. Patiëntenzorg staat altijd voorop, vervolgens kijken we hoe digitalisering daar dienstbaar aan kan zijn.”

De wirwar ontrafeld
Als CMIO polst Bouman zijn collega’s in de stad: “Wat is de historie van dit thema, hoe sta jij hierin en hoe gaan we ervoor zorgen dat we één gezicht zijn voor de buitenwereld? Op dit moment is het een oerwoud in Amsterdam: een wirwar aan systemen, applicaties en afspraken.”
Tijdrovend en onhandig, maar de plannen voor dit jaar sluiten naadloos aan bij de wens om die wirwar te ontrafelen, vertelt Zweers: “In samenspraak met de zorggroepen willen we een helder plan én tooling presenteren voor allerhande rapportages. Een coherent aanbod voor alle huisartsenpraktijken. Daarvoor hebben we in 2023 allerlei bouwstenen bij elkaar gebracht, bijvoorbeeld door het aantal huisartseninformatiesystemen te harmoniseren. Als wij binnen de alliantie komen tot heldere procesafspraken en eenduidig gebruik van applicaties, wordt voor onze keten- en netwerkpartners veel duidelijker wat ze aan ons hebben. Daar willen we meer lijn in brengen en regie op nemen.” Bouman: “Het is niet morgen geregeld, maar we zijn er hard voor aan het werk en kunnen daar alle hulp bij gebruiken.”

Uitnodiging seminar
Nieuwsgierig naar de resultaten van 2023 en de plannen voor dit jaar? Graag nodigen wij je uit voor het seminar over de versnelling van de digitalisering in de huisartsenzorg, op donderdag 21 maart 2024. Aanmelden kan hier.

Download Overzicht digitalisering in de huisartsenpraktijk