Project Spiegelaar nu ook op website NHG

Project Spiegelaar wordt nu ook vermeld op de NHG website: Voor huisartsen - Reflecteren met behulp van spiegelinformatie (nhg.org). Zo worden huisartsen buiten Amsterdam e.o. ook bekend met het bespreken met eigen spiegelinformatie.

Als huisarts wil je zelf de verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit die je samen met je team levert. Dit gedachtegoed wordt onderschreven door landelijke huisartsenorganisaties. Daarbij is het bespreken van eigen spiegelinformatie een beproefde manier om met collega’s te reflecteren op geleverde zorg en daaruit lessen te trekken om deze te verbeteren. De handreiking “Effectief spiegelen doe je zo!” begeleidt je met praktische tips en een stappenplan volgens de Spiegelaarwerkwijze, waarin de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) van Deming wordt toegepast. De handreiking bevat een praktische checklist die ook afzonderlijk te downloaden is. Meer informatie over project Spiegelaar.