Huisartsenzorg en wijkverpleging Amsterdam sluiten convenant

De Amsterdamse Huisartsenalliantie vertegenwoordigt ruim 90% van de huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam. Stedelijk Zorg in de Wijk vertegenwoordigt 13 aanbieders van wijkverpleging. De partijen tekenden op 18 december een samenwerkings­convenant. Zij slaan de handen ineen en spreken uit samen te werken aan passende integrale zorg voor de inwoners in de wijk.

Liggende foto Ondertekening Paulien en Ronald formaat klRonald van Weegen, Voorzitter Zorg in de Wijk/ Directeur Zorg in de Wijk Cordaan en Paulien van Hessen, lid Dagelijks Bestuur AHa/ Raad van Bestuur Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra tekenen convenant.

Elkaar kennen en weten te vinden is de kracht van de samenwerking en zorgt voor kwalitatief betere zorg met herkenbare professionals in de wijk. Het maakt het werk leuker en door kortere lijnen is er meer mogelijk voor kwetsbare ouderen.  Met dit convenant, spreken zij naar elkaar de intentie uit om beter en meer met elkaar samen te werken, ongeacht de organisatie waar een professional werkzaam is om daarmee de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De intentie is nadrukkelijk ook om elkaar geen ‘nee’ te verkopen: een vraag van de ene partij krijgt een antwoord van de andere partij. Dus een verzoek om inzet wijkverpleging vanuit de huisartsenpraktijk of een vraag om overleg met de huisartsenpraktijk over een kwetsbare oudere vanuit de wijkzorg, worden in principe ingewilligd.

Dit betekent dat de zorgverleners van de huisartsenpraktijk (met name de POH-ouderen), wijkverpleging (ook de casemanager dementie), en gespecialiseerde verpleegkundige-teams medewerkers van ziekenhuis, verpleeghuis en het Buurtteam transmuraal samenwerken rondom de inwoner.